”Den sande hjælpekunst”

~ Søren Kierkegaard

”At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der.

Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst, enhver, der ikke kan det, er selv en indbildning, når han mener at kunne hjælpe andre.

For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han, men først og fremmest forstå det, han forstår.

Når jeg ikke gør det, så hjælper min merforståelse ham slet ikke.

Vil jeg alligevel gøre min merforståelse gældende, er det fordi jeg er forfængelig eller stolt.

At jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham, men al sand hjælp begynder med ydmygelse.

Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe og derved forstå, at det at hjælpe ikke er at herske, men at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den tålmodigste, at det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret og ikke forstå hvad den anden forstår.”

Søren Kierkegaard (1813-55)